zkoły

wstecz

Zespół Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego
ul. Ciechanowska 18b, Gołotczyzna, 06-430 Sońsk

tel. 0-23 6713031

www.bratne.republika.pl

.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie
Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 B
06 - 430 Sońsk

.

Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Gołotczyźnie.
ul. Aleksandry Bąkowskiej 17, Gołotczyzna, 06-430 Sońsk

tel./fax. (023) 671 30 76

mail: soswgolotczyzna@edukacja.mazovia.pl

wstecz